English 

DMZ VIỆT NAM Blog

Mang đất Trường Sơn đến Trường Sa

Tháng 5 vừa qua, hành trình “Đất thiêng gửi Trường Sa” đã được tổ chức nhận đất từ nhiều miền đất nước và xuống con tàu HQ996 để mang ra quần đảo giữa trùng...