Share

Xe bọc thép biến thành “xe Giáng sinh”, chiếc mô tô tuyệt đẹp của cảnh sát công lộ… là loạt ảnh độc đáo phó nháy Mỹ Therese Cline chụp ở Quảng Trị năm 1967.

Ảnh hiếm về Quảng Trị năm 1967 của Therese Cline (Phần 1)

Nguồn: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-hiem-ve-quang-tri-nam-1967-cua-therese-cline-524298.html?p=15

Share