Ảnh hiếm về Quảng Trị năm 1967 của Therese Cline (p.2)

Share

Xe bọc thép biến thành “xe Giáng sinh”, chiếc mô tô tuyệt đẹp của cảnh sát công lộ… là loạt ảnh độc đáo phó nháy Mỹ Therese Cline chụp ở Quảng Trị năm 1967.

Ảnh hiếm về Quảng Trị năm 1967 của Therese Cline (Phần 1)

Nguồn: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-hiem-ve-quang-tri-nam-1967-cua-therese-cline-524298.html?p=15

Share