Ảnh hiếm về thương binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – DMZ năm 1966

Share

Những hình ảnh lính Mỹ bị thương vào năm 1966 góp phần khiến dư luận nước này nhận thức rõ hơn về cuộc chiến tại Việt Nam.

Share