Ảnh hiếm về vùng giải phóng (Quảng Trị) thời chiến tranh Việt Nam

Share

Dù không còn tiếng súng nhưng trong vùng giải phóng, bom đạn chưa nổ vẫn là mối hiểm họa to lớn cho người dân…

Share