Cựu chiến binh Mỹ đến Khe Sanh làm chuồng bò

Share

Dưới sự hỗ trợ dự án RENEW tại Quảng Trị, một nhóm tình nguyện viên 6 người  do ông Bill Cuff và cựu chiến binh Mỹ Francis Love dẫn đầu đã đến làm việc tại Khe Sanh.

Các tình nguyện viên đang ở tại thôn Ruộng xã Hướng Tân gần với căn cứ tác chiến Khe Sanh của lính thủy đánh bộ Mỹ để sửa nhà và làm chuồng bò mới cho hai gia đình này.

Nguồn: Project RENEW Quảng Trị link here

185 Ly Thuong Kiet Street, Kids First Village, Dong Ha

Điện thoại: 053 3858 445 Ext 114
Thêm thông tin: www.landmines.org.vn


Tour du lịch Quảng Trị: >> Xem ở đây | Thuê xe du lịch Quảng Trị: >> Xem ở đây

 Hotline 0945.313.989 hoặc 0233.3.708090 - Email: info@lavangtravel.com


Share