English 

Nhiều vệt dầu loang tấp vào đảo Cồn Cỏ sau sự cố tàu hàng chìm

You may also like...