English 
Tag

Ảnh Quảng Trị 1966

Ảnh hiếm về thương binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – DMZ năm 1966

Những hình ảnh lính Mỹ bị thương vào năm 1966 góp phần khiến dư luận nước này nhận thức rõ hơn về cuộc chiến tại Việt Nam.

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑