English 
Tag

Cầu Hiền Lương

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, đã từng diễn ra những cuộc “chọi loa”, “chọi cờ” quyết liệt trong Chiến tranh Việt Nam. Thời kỳ đó, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai quốc… Continue Reading →

Hình ảnh cực hiếm về khu phi quân sự DMZ cầu Hiền Lương (p.2)

Đạo diễn nổi tiếng người Thụy Điển Gerald Evans nhận xét: “Vĩ tuyến 17 là nơi trưng bày sự man rợ đến tột cùng của đế quốc Mỹ và lòng dũng cảm đến mức thần thánh của nhân dân Việt… Continue Reading →

Hình ảnh cực hiếm về khu phi quân sự DMZ cầu Hiền Lương (p.1)

Cầu Hiền Lương là địa danh quan trọng của Việt Nam thập niên 1960 vì nơi đây là ranh giới chia cắt hai miền Nam – Bắc những hình ảnh lịch sử dưới đây được tạp chí LIFE ghi lại.

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑