English 
Tag

long hưng

Chứng tích chiến tranh: Nhà thờ Long Hưng

Du lịch Quảng Trị – Di tích lịch sử Nhà thờ Long Hưng nằm trên quốc lộ 1A, gần Cầu Trắng, Quảng Trị thuộc làng Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nhà thờ được xây… Continue Reading →

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑