English 
Tag

Quảng Trị 1967

Ảnh hiếm về Quảng Trị năm 1967 của Therese Cline (p.2)

Xe bọc thép biến thành “xe Giáng sinh”, chiếc mô tô tuyệt đẹp của cảnh sát công lộ… là loạt ảnh độc đáo phó nháy Mỹ Therese Cline chụp ở Quảng Trị năm 1967.

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑