English 
Tag

Quảng Trị 1973

Ảnh hiếm về vùng giải phóng (Quảng Trị) thời chiến tranh Việt Nam

Dù không còn tiếng súng nhưng trong vùng giải phóng, bom đạn chưa nổ vẫn là mối hiểm họa to lớn cho người dân…

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑