English 
Tag

Sông Bến Hải

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, đã từng diễn ra những cuộc “chọi loa”, “chọi cờ” quyết liệt trong Chiến tranh Việt Nam. Thời kỳ đó, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai quốc… Continue Reading →

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑