English 
Tag

Thành Cổ

Thành Cổ Quảng Trị

Thành Cổ Quảng Trị một tòa thành nằm bên dòng sông Thạch Hãn, được biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt trong lịch sử dân tộc.

© 2017 DMZ VIỆT NAM — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑